Drie Nederlandse telers van verschillende gewassen hebben behoefte aan meergoede grond. Ze hebben de ervaring dat goed grondbeheer leidt tot meeropbrengst en tot vaak betere kwaliteit van het eindproduct. Een belangrijk aspect van goed grondbeheer is gewasrotatie. Aankoop van cultuurgrond drukt echter op de financieringslasten van de individuele ondernemingen. Hoe kunnen de drie telers meer goede grond gebruiken zonder eigenaar te worden van die grond?

Fresh, Food & Factory krijgt opdracht strategische samenwerkingsvormen te vinden, met als doel het gezamenlijke areaal goede grond te vergroten, zonder dat de telers zelf eigenaar worden. Een  samenwerkingsvorm vinden die bestendig is, recht doet aan de huidige verdeling cultuurgrond in eigendom, met een eerlijk rotatieschema voor allen dat ook voor derden financieel aantrekkelijk is.

Fresh, Food & Factory schrijft een ondernemingsplan voor Top Soil BV met inmiddels vier aandeelhouders. De planning is dat Top Soil BV het huidige areaal van 70 hectare in de komende jaren uitbreidt tot 500 hectare.