Een Russische teler van groenten, kruiden en bloemen onder glas heeft een plan om zijn productassortiment te verbreden. De huidige logistiek is gericht op retail en food service, maar men wil ook gesneden groenten en maaltijdsalades gaan leveren. Het bedrijf heeft nog geen ervaring met de verwerking van groenten.
Fresh, Food & Factory wordt gevraagd een ondernemingsplan op te stellen en een technisch ontwerp te maken, rekening houdend met lokale omstandigheden.

  • Wat is er nodig om een productielocatie in te richten voor gesneden groenten en maaltijdsalades?
    Hoe moet zo’n fabriek er qua ontwerp uitzien en welke investeringen zijn daar mee gemoeid?
    Welke apparatuur is nodig en met welke kosten moeten we rekening houden?
    Wat betekent dit voor mijn organisatie van mensen en middelen?
    Wat is het financiële perspectief?

Er ligt een concept ondernemingsplan op tafel.