Gebruikers en leveranciers van productieapparatuur hebben soms behoefte
om productiecapaciteit, efficiency en/of hygiƫne te verbeteren. Dat blijkt in
de praktijk vaak een lastig vraagstuk, omdat specifieke kennis en kunde op het
gebied van levensmiddelenprocestechnologie ontbreekt.
Belangrijke randvoorwaarde is dat de aangedragen oplossing technisch en
economisch haalbaar is en past binnen de beschikbare ruimte.
Drie voorbeelden van bereikte resultaten:

  1. Installatie om stukjes steel van cay sim van het blad te scheiden met een capaciteit van 300 kg bruto per uur (prototype).
  2. Detailontwerp van installatie om gesneden stronk en boerenkoolblad te scheiden met een capaciteit van 1500 kg bruto per uur.
  3. Ontwerp voor aangepaste schraplijn die beter te reinigen is.