Top Fresh is een in 2004 opgerichte onderneming, die gestaag groeit in de versmarkt van gesneden en geschrapte peen voor de business to business sector. Het bedrijf produceert op twee locaties in de Noordoostpolder (NL). Om verder te kunnen groeien in binnen- en buitenland, is bundeling van de bedrijfsactiviteiten nodig op een nieuw te bouwen locatie in het teeltgebied. Vanwege de omvang en de complexiteit van het project is er behoefte aan een gespecialiseerde projectleider. Er is ook behoefte aan advies op het gebied van technologie, operations management en kwaliteit.

Fresh, Food & Factory wordt benaderd voor ontwerp en bouwbegeleiding van een productielocatie van 5.000 m2, zonder stagnatie in de huidige productie.
Fresh, Food & Factory levert een ondernemingsplan en uitgewerkte investeringsvoorstellen voor productieprocessen en technologie op.

Resultaat is een moderne productiefaciliteit waar Top Fresh het komende decennium verder in kan groeien.