Smart Wash Solutions is een Amerikaanse onderneming, gevestigd in Salinas Valley California. SmartWash is een formulering, die wordt toegevoegd aan waswater om de microbiologische kwaliteit te beheersen. De onderneming wil voet aan de grond krijgen in Europa. Ze zoekt kennis en expertise op het gebied van EU wetgeving en levensmiddelentechnologie. Ze wil geïnformeerd worden over de huidige stand van techniek in de Europese groente- en fruitverwerking.
Men wil advies over het te doorlopen traject voor goedkeuring van SmartWash op de Europese markt, te beginnen in Spanje, door:

  • Het in het juiste wettelijke kader plaatsen van het middel.
  • De procedure voor aanvraag inzichtelijk te maken.
  • De aan te leveren inhoudelijke dossiers in kaart te brengen.

Fresh, Food & Factory levert een adviesrapport op, dat Smart Wash Solutions in staat stelt de juiste en gerichte stappen te zetten om het product op de Europese markt te introduceren.