Hessing, producent van gesneden groenten, fruit, sap en maaltijdsalades, gaat de grootste productielocatie uitbreiden met 5.500 m2. Deze uitbreiding moet
plaats bieden aan alle verwerkingslijnen. Vanwege de omvang en de complexiteit van het project, is er behoefte aan een gespecialiseerde projectleider.
Er is tevens behoefte aan kennis op het gebied van technologie en kwaliteit.

Naast de gestelde randvoorwaarden van doorlooptijd en budget, mag de realisatie van het project niet van invloed zijn op de continuïteit van de huidige
productie. Van het projectmanagement wordt verwacht dat zij, waar nodig, technisch en inhoudelijk actief bijdraagt aan het ontwerp van het nieuwe
productieproces.

Fresh, Food & Factory levert de kennis bij de totstandkoming van een automatisch logistiek systeem voor kunststof kratten, dat voldoet aan functionele,
arbo- en veiligheidseisen. Het resultaat is een moderne productiefaciliteit met hoge capaciteit. De voorsprong in kostprijsleiderschap is verder uitgebouwd.
Een fabriek die de komende vijf jaar mee kan.